Birdy Birdy blink

Raziskovalne dejavnosti v naravi

V enoti vrtca Trje namenjamo posebno pozornost tudi prijetnemu bivanju v naravi in kreativnemu raziskovanju, ki močno vpliva na oblikovanje otrokovih vrednot. Ob skupnem načrtovanju sajenja in sejanja, smo v oddelku 2–4 let izpostavili vprašanje, kje in kako bomo dobili zemljo, otroci pa so izrazili kar nekaj zanimivih idej. Predhodno so nekateri že imeli nekaj izkušenj z zemljo (zasajanje drevesa na igrišču, igra z zemljo doma in v vrtcu).

Avtor: Anica Ašenberger

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2013 05 naslovka