Birdy Birdy blink

Zanimiva kemija za predšolske otroke

Kemijske dejavnosti otroke vselej motivirajo spodbujajo k raziskovanju njim še neznanega, zato ni vseeno, kako jih načrtujemo, izvedemo in evalviramo. Od vzgojiteljeve priprave eksperimentalnih dejavnosti, vodenja le-teh, postavljanja vprašanj, preverjanja znanja pri otrocih in še marsikaterih dejavnosti, je odvisno, kako uspešno izvedene bodo dejavnosti in koliko bodo otroci dejansko spoznali, se naučili, pridobili …
V prispevku predstavljam izvedbo kemijskega eksperimenta (izdelavo gasilnega aparata) z vsemi spremljevalnimi, dopolnilnimi aktivnostmi, ki so nam pomagale pri izvedbi in razumevanju eksperimenta. Izvedba vseh omenjenih aktivnosti vključno z eksperimentom temelji na didaktičnem pristopu ali učenja na primeru ali dogodku (case teaching).

Avtor: Mojca Meke

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2013 05 naslovka