Birdy Birdy blink

Predšolski otrok svet razume in dojema celostno

Dr. Marcela Batistič Zorec je docentka za razvojno psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Predava tako na prvi kot na drugi (bolonjski) stopnji. V vrtcih jo poznamo po številnih aktualnih strokovnih in znanstvenih prispevkih. Za seboj ima več različnih uspešno izvedenih projektov. Zadnji z naslovom »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih
2008–2013«, je vzbudil veliko zanimanja v vrtcih in odmevov v strokovni javnosti.

Avtor: Marcela Batistič Zorec

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original vzg 2013 05 naslovka