Birdy Birdy blink

Kako je lutka pomagala novinčkom in postala maskota oddelka

V prispevku predstavljam vključevanje lutke v oddelek najmlajših otrok. Lutko smo vpeljali z namenom, da se otroci laže in hitreje vključijo v življenje oddelka, se medsebojno spoznajo in povežejo v skupnost. Lutka je vzpostavila vez med domom in vrtcem, nazadnje pa tudi vez med krajem in vrtcem.

Avtor: Katja Simonič

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2013 05 naslovka