Birdy Birdy blink

Prizadevanja za medgeneracijsko povezanost

V prispevku bom opisala, kako sem se odločila, da otrokom omogočim izkušnjo medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. K sodelovanju in druženju z otroki v vrtcu sem poleg staršev povabila tudi babice in dedke. Vsi skupaj so imeli možnost preko skupne dejavnosti doživeti in spoznati uspešnost medgeneracijskega druženja v skupni dejavnosti. Odločila sem se za eno od oblik medgeneracijskega sodelovanja, ki zagotavlja prenos in izmenjavo izkušenj in znanja, zavedajoč se pomembnosti povezovanja različnih generacij.

Avtor: Lorena Jenšterle

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2013 05 naslovka