Birdy Birdy blink

Otrokom dajem dobro popotnico za nadaljnje življenje

Biti vzgojiteljica pomeni delati z zadovoljstvom in veseljem, se veseliti napredka in razvoja vsakega otroka vsako šolsko leto posebej. Pomeni mi opravljati strokovno delo, s katerim pomagam otrokom odkrivati svet, njihove sposobnosti in spretnosti. Ker otroci veliko časa preživijo v vrtcu, kot strokovna delavka vnašam v njihovo življenje nekaj novega, veselje sobivanja s prijatelji, radost igrivega učenja, medsebojno zaupanje in sproščanje napetosti, ki ga povzroča sodoben tempo
življenja.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2013, št. 2

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 2013 02 1