Birdy Birdy blink

Projekt »Celjski grofje v očeh otrok«

V Letnem delovnem načrtu Vrtca Tončke Čečeve že vrsto let načrtujemo vsakoletno sodelovanje s kulturnimi ustanovami v Celju. Letos smo s Pokrajinskim muzejem Celje sodelovali v projektu »Celjski grofje v očeh otrok« z namenom, da se otroci vključujejo v kulturo okolja, v katerem živijo.

Avtor: Marina Kačič

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2013 03 nasl