Birdy Birdy blink

Raziskovanje za izboljšanje prakse pri počitku otrok v vrtcu

V prispevku pišemo o počitku oz. spanju v vrtcu. V prvem delu prispevka se z umeščanjem te rutinske dejavnosti v vsakodnevno življenje v vrtcu dotaknemo prikritega kurikula in subjektivnih teorij strokovnih delavcev. V nadaljevanju
prispevka umestimo počitek oz. spanje v raven oz. na področje kakovosti predšolske
vzgoje.

V drugem delu prispevka predstavimo primer dobre prakse počitka in spanja – urice
»Igraj se z menoj« v Vrtcu Galjevica in zapišemo, kateri vzgibi so nas vodili, da smo se lotili raziskovanja tega področja v našem vrtcu.
Ključne besede: počitek oz. spanje v vrtcu, prikriti
kurikulum, subjektivne teorije strokovnih
delavcev, kakovost predšolske vzgoje, urice
»Igraj se z menoj«.

Avtor: Sergeja Zemljarič

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2013 03 nasl