Birdy Birdy blink

Okoljske aktivnosti skozi prizmo otrok

V prispevku predstavljamo analizo Kurikuluma za vrtce (1999) s stališča okoljske vzgoje. Natančno smo pregledali vse cilje, ki so v njem zapisani, in ugotovili, da jih je dobra polovica (54,26 %) v navezi z okoljsko vzgojo. Še največ okoljskih ciljev smo identificirali na področju narave (32,86 %), gibanja (14,29 %), družbe (14,29 %) in matematike (14,29 %).

Izsledki empirične raziskave, v katero smo vključili 135 predšolskih otrok, ki so v času raziskave bili vključeni v javni mariborski vrtec, kažejo, da so vsi anketirani otroci identificirali vseh pet ponujenih področij okoljske vzgoje v dejavnostih, ki jih v vrtcu počnejo. Razlika med spoloma se izkazuje pri igri in rekreaciji v naravi(dejavnosti teh dveh področij pogosteje izvajajo dečki), razlika v starosti anketiranih otrok pa se izkazuje pri rekreaciji v naravi, soočanjem z nevarnostmi narave in dejavnostih estetskega doživljanja narave (dejavnosti teh področij pogosteje izvajajo otroci stari 5 ali 6 let).

Avtor: Martina Rajšp

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2013 03 nasl