Birdy Birdy blink

Primer tehnične dejavnosti: lesena pručka in netopirnica

V prispevku predstavljam dejavnosti na temo tehnična vzgoja v vrtcu. S pomočjo načrtovanih dejavnosti so otroci spoznavali svet tehnike in naravoslovja. Postali so aktivni udeleženci pri izdelavi svoje prve lesene igrače. Spoznavali so razliko med materiali (med lesom in kovino) in med pripomočki. Pri delu so uporabljali mizarsko
orodje in ostale tehnične pripomočke. Seznanili so se tudi z varno uporabo le-teh.

Pri dejavnosti so predvidevali, načrtovali, spoznali in uporabljali nove besede, si razvijali ročne spretnosti in vsak dan staršem razlagali in opisovali dejavnost, ki so jo opravili.
Ključne besede: tehnična vzgoja, les, mizarsko
orodje, varna uporaba.

Avtor: Saša Dular

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2013 03 nasl