Birdy Birdy blink

Ekološka vzgoja in odgovorno ravnanje z odpadki v vrtcu

Članek v kratkem teoretičnem delu osvetljuje vlogo in pomen ekološke vzgoje v predšolskem obdobju ter možnosti, ki jih ponuja področje narave v Kurikulumu za vrtce. Raziskovalni način postavlja otroka v vlogo raziskovalca. To raziskovanje je zabavno, razburljivo in preko njega prihaja do vedno novih, zanimivih problemov - išče odgovore na problemsko zastavljena vprašanja, postavlja hipoteze, preizkuša in podobno. Vse to je sestavni del dogajanja, raziskovanja v vrtčevski praksi. Največ se jih nanaša prav na okolje, v katerem otrok živi, in na predmete, snovi in pojave, ki so sestavni del le-tega in se v okolju tudi neprestano odvijajo. V tem krogu otrok aktivno
raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Predstavljene vzgojno-izobraževalne teme se tako tematsko vežejo na spoznavanje in prepoznavanje onesnaževanja v okolju. Vsaka dejavnost, ki je zajeta v posamezni temi, temelji na problemu, ki ga otrok rešuje z raziskovalnim pristopom, s kritičnim razmišljanjem in z lastno aktivnostjo. V ospredju
dela je bilo raziskovanje z metodo reševanja problema - odgovorno ravnanje z odpadki.

Avtor: Edita Borišek

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2013 03 nasl