Birdy Birdy blink

Prilagajamo se potrebam bolnih otrok

Vzgojiteljice Helena M. Mrevlje, Majda Krajnčan in Irena Pezdevšek iz Vrtca Anice
Černejeve Celje delajo v Splošni bolnišnici Celje na oddelkih, kjer so hospitalizirani
bolni otroci.
Heleno M. Mrevlje, vzgojiteljico, ki že vrsto let lepša dneve bolnim otrokom v bolnišnici, smo zaprosili za nekaj odgovorov na naša vprašanja o posebnostih vzgojnega dela v bolnišnici. Odgovarjala je tudi v imenu svojih kolegic vzgojiteljic v celjski bolnišnici.

Avtor: Helena, Majda in Irena M. Mrevlje, Krajnčan in Pezdevšek

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 2013 03 nasl