Birdy Birdy blink

Želimo si imeti dovolj mest za vse otroke

Vrtec Ciciban ima svoj sedež na Šarhovi 29, Bežigrad, v Ljubljani. Ravnateljico vrtca,
Marijo Kermavnar, smo prosili, da nam predstavi vrtec in njegove posebnosti.

Avtor: Marija Kermavnar

Letnik: 2013, št. 3

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzg 2013 03 nasl