Birdy Birdy blink

Vzgojiteljice v gledaliških dejavnostih

V Kurikulumu za vrtce (1999) sodi gledališka dejavnost na področje umetnosti. Otrok naj bi med drugim razvil sposobnost komunikacije z dramskimi vsebinami, jih spoznaval in doživljal ter poustvarjal v lastni ustvarjalni igri.
Vrtci se na različne načine trudijo omogočiti otrokom ogled kakovostnih lutkovnih ali igrano-lutkovnih predstav. Ogled predstave v gledališču je za otroke oddaljenih enot povezan z organizacijskimi težavami in s stroški.
V Sloveniji deluje tudi nekaj lutkovnih gledališč, ki lahko priredijo predstavo v prostorsko omejenem okolju vrtčevskih enot. Slaba stran takšne rešitve je razmeroma omejen nabor vsebin in razmeroma visoka cena, ki jo vrtec marsikje težko pokrije, saj stroški za te namene niso v vseh občinah priznani v ceni programa.

Avtor: Darinka Belak

Letnik: 2013, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2013 02 1