Birdy Birdy blink

Gibalne igre v oddelku malčkov

Prispevek obravnava različne gibalne igre in njihov pomen za otrokov gibalno-plesni razvoj. V teoretičnem delu izpostavljam pomen gibalnih dejavnosti v otrokovem razvoju in pri vzgojnem delu. V empiričnem delu so opisane različne gibalne igre, ki sem jih uporabila pri izvajanju dejavnosti v Osnovni šoli Stopiče – enota Vrtca Stopiče, in sicer pri otrocih v oddelku od ena do dve leti.

Avtor: Mateja Bevc

Letnik: 2013, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2013 02 1