Birdy Birdy blink

Pravljica nagovarja otrokovo osebnost v celoti

V članku vam predstavljam pomen vzgojitelja v bolnišnici, ki se zaveda pomembnosti spodbudnega okolja za razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti bolnega otroka. Pomembno vlogo pri tem ima pravljica, ki je za otroka prepričljiva ravno zaradi tega, ker je v skladu z njegovim razmišljanjem in doživljanjem sveta.

Avtor: Mateja Jerina Gubanc

Letnik: 2013, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2013 02 1