Birdy Birdy blink

Natikanka

Večkrat na trgu igrač ni takih, ki bi jih lahko uporabljalo več otrok v oddelku prvega starostnega obdobja, zato si vzgojiteljice pomagamo z idejami staršev ali svojimi idejami. 
Predstavljam idejo za natikanko.

Avtor: Irena Hren

Letnik: 2006, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original thufeb14100817cet20132006%2005