Birdy Birdy blink

Timsko povezovanje v vrtcu

Vzgojitelj šele v odnosu z drugimi prepoznava, spoznava in uravnava samega sebe in ob raznolikosti medsebojnih odnosov v delovnem procesu osmišlja tudi svoje poklicno poslanstvo. Timsko delo vzgojiteljev je opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja ter v smeri doseganja skupnih ciljev. Korist od takšnega sodelovanja imajo predvsem otroci, saj je vzgojno delo zastavljeno na načelih uresničevanja ciljev kurikula 
za vrtce. S pomočjo inovacijskega projekta in pod strokovnim mentorstvom Nives Zore, 
svetovalke Zavoda RS za šolstvo, se bomo trudili timsko delo v Vrtcu Tončke Čečeve še 
poglobiti.

Avtor: Jožica Železnik

Letnik: 2006, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original thufeb14100817cet20132006%2005