Birdy Birdy blink

Komunikacija in konflikti med sodelavci v vrtcu

Uspešnost in strokovnost vzgojno-izobraževalnega procesa je odvisna predvsem od kvalitete, strokovnosti in uspešnosti komunikacije med sodelavci. Za uspešno komunikacijo in sodelovanje v vrtcu je potrebno medsebojno spoštovanje, razumevanje in strpnost. Vse to je potrebno v vrtcu vsakodnevno vzdrževati in poglabljati. Če tega ni, delo ne more potekati sproščeno in prihaja do konfliktov. 

Avtor: Lidija Kopasić

Letnik: 2006, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original thufeb14100817cet20132006%2005