Birdy Birdy blink

Problematika spanja in počivanja v vrtcu

Sodelavke, prijateljice in znanci mi pripovedujejo, da jim je iz časa, ko so obiskovali vrtec, najbolj ostalo v spominu siljenje k spanju. To je v njih zakrilo vse tiste lepe trenutke, ki so se sicer dogajali v vrtcu. Spomnim se, ko sem začela delati v vrtcu. Spanje oz. »siljenje« k spanju sem sprejela kot nekaj samoumevnega, tako kot vse druge dejavnosti, na primer 
skupne oblike dela, ki so se je morali sočasno udeležiti vsi otroci. 

Avtor: Jožica Kavšek

Letnik: 2006, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original thufeb14100705cet20132006%2004