Birdy Birdy blink

Likovna kolonija v Mozirskem gaju

Pomlad v Mozirskem gaju se poraja v pisanih barvah, zato smo strokovne delavke Vrtca Mozirje že drugič pripravile in organizirale likovno kolonijo v bližnjem Mozirskem gaju. Naš globalni cilj je bil vzet s področja umetnosti: doživljanje, spoznavanje in uživanje v likovni umetnosti. Izpostavile smo načelo sodelovanja z okoljem – upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbenokulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca.

Avtor: Milica Petković

Letnik: 2007, št. 3

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original thufeb1495143cet20132007%2003