Birdy Birdy blink

Spoznavanje makedonskega jezika

V našem vrtcu se odvija veliko dejavnosti in aktivnosti, ki jih uvrščamo med opismenjevanje v predšolskem obdobju. Ene izmed mnogih smo se lotili zelo sistematično in z namenom, da sprejmemo drugačnost kot del naše vsakdanje družbe. Prispevek pripoveduje prav o tem, kako smo integrirali Elviro.

Avtor: Nada Rajtman

Letnik: 2007, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original thufeb1494922cet20132007%2002