Birdy Birdy blink

Biti vzgojiteljica v bolnišnici

Starši imamo za svoje otroke tisoč načrtov, želja in vizij. Starši bolnega otroka imajo predvsem eno željo – da bi otrok čim prej ozdravel. Da bi otrokom kar se da olajšali bivanje v bolnišnicah, so tudi pri nas pričeli ustanavljati oddelke tako imenovanih bolnišničnih vrtcev. Helena Matjaž že 30 let opravlja delo vzgojiteljice na pediatričnem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. V pričujočem intervjuju želimo predstaviti, kako se njeno delo razlikuje od dela vzgojiteljice v običajnem vrtcu.

Avtor: Rozalija Rovšnik Kovač

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original thufeb14145642cet20132009%2003