Birdy Birdy blink

Otroška gledališka predstava v vrtcu

Delam v enoti vrtca Sečovlje pri OŠ Sečovlje. Kot vzgojiteljica se pri svojem delu srečujem z vedno novimi idejami, izzivi, izkušnjami in presenečenji. V vrtcu izvajamo najrazličnejše dejavnosti in smo pri tem največkrat presenečeni nad otroškimi odzivi. Skupaj z otroki se igramo, raziskujemo, ustvarjamo, pripravljamo in načrtujemo. V lanskem šolskem letu 2006/07 sem v svoji skupini starejših otrok (4–6 let) izvedla raziskovalni projekt »Kaj je gledališče?« Iz njega je nato sledil še raziskovalni projekt »Kako se bomo igrali gledališče na pravljico Repa velikanka«.  Oba projekta sta 
trajala 5 tednov. Projekta sta se odvijala v prednovoletnem času, zato je bil zaključek še toliko bolj zanimiv.  V skupini je bilo 18 otrok, od tega 8 dečkov in 10 deklic, starih 4–6 
let. Otroci so bili zelo živahni, vedoželjni, ustvarjalni in delavni. Pri delu in ustvarjanju so potrebovali veliko spodbud in seveda pohval. Pri delu sva s sodelavko skrbeli za sodelovanje in vključevanje vseh otrok, pazili sva na individualne posebnosti otrok, 
njihovo razvojno stopnjo, predhodno znanje, interese in pobude otrok.

Avtor: Bojana Rudl

Letnik: 2008, št. 6

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original tuefeb12102233cet20132008%2006