Birdy Birdy blink

Odnos med ISSA pedagoškimi standardi kakovosti in Kurikulumom za vrtce

Strokovni delavci vrtcev in šol, ki pri svojem delu v praksi upoštevajo, sledijo in uresničujejo ISSA pedagoške standarde kakovosti, opravljajo svoje delo tudi po načelih in ciljih celotne 
kurikularne prenove in s tem kurikularnih dokumentov. Vsako kurikularno načelo zajema širši razpon razumevanja, zato bi jim bilo smiselno dodati še indikatorje ISSA pedagoških standardov kakovosti, kjer bi načela natančneje opredelili.

Avtor: Uroš Klobas

Letnik: 2008, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb12102233cet20132008%2006