Birdy Birdy blink

Otroška ljudska pesem in otroški ljudski instrumenti

Vsebinska pisanost otroških ljudskih pesmi je odvisna od okolja, v katerem otrok odrašča. Petje ljudskih pesmi otroci velikokrat povezujejo z igranjem na instrumente. Otrok si začenja v igri sam izdelovati predmete, ki mu pomenijo glasbilo.

Avtor: Melita Turnšek

Letnik: 2008, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb12102233cet20132008%2006