Birdy Birdy blink

Računalnik spodbuja porajajočo se pismenost predšolskega otroka

Porajajoča se pismenost je kot priprava na branje in pisanje, ki je v večji meri prisotna predvsem v drugem starostnem obdobju. Otroci se učijo tudi tako, da se navezujejo na prejšnje izkušnje, ki pa jih lahko smiselno povežemo tudi z uporabo računalnika. V članku predstavljam nekaj preizkušenih možnosti.

Avtor: Simona Flisar

Letnik: 2008, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb12102233cet20132008%2006