Birdy Birdy blink

Uvodnik

Dnevi, v katerih prebirate zadnjo številko Vzgojiteljice v letu 2008, so v vrtcih že prepraznično obarvani. Čeprav v javnih vrtcih ne praznujemo praznikov – otroci jih praznujejo skupaj z družinskimi člani v zavetju doma –  potrka predpraznično vzdušje tudi na okna igralnic. Vprašanje je samo v kakšni obliki in na kakšen način mu v vrtcih dovolimo vstopiti.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2008, št. 6

Rubrika: Uredničin kotiček

Original tuefeb12102233cet20132008%2006