Birdy Birdy blink

Vseživljenjsko učenje v vrtcu

Vseživljenjsko učenje naj bi bilo cilj in pomembna prednostna naloga izvedbenih politik posameznih držav. Predstavljalo naj bi rešitev socialnih in ekonomskih problemov, ki danes pestijo tudi razvite družbe. Pedagoško, psihološko, didaktično in še kakšno znanje iz srednješolskih in študijskih let kmalu zastari, zato je stalno strokovno izpopolnjevanje v vrtcih nujno potrebno, razumemo ga lahko kot pomemben del vseživljenjskega učenja. Osnovne pogoje zanj imamo, toda razlike med vrtci se po mnenju avtorice povečujejo, ne zmanjšujejo. Odgovor vidi v večji zavzetosti za vseživljenjsko učenje, potrebna pa bi bila tudi kakšna raziskava o strokovnem izpopolnjevanju v slovenskih javnih vrtcih.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb12103140cet20132008%2005