Birdy Birdy blink

Moralna vzgoja kot medpodročna dejavnost

Pri vzgoji otrok moramo starši in vzgojitelji uporabljati ustrezne vzgojne postopke. Če so pričakovanja in postopki staršev in vzgojiteljev zelo različni, vzgoja ni tako učinkovita, kot bi lahko bila. Pomemben vidik kakovosti dela v vrtcu in uspešne vzgoje otrok vidim ravno v sodelovanju med vrtcem in starši.

Avtor: Majda Puhar

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb12103140cet20132008%2005