Birdy Birdy blink

Agresivnost nastopanja v javnosti nima nobene zveze s plesno-pedagoškim delom

Ana Vovk Pezdir ima status samostojne umetnice –koreografinje. Vodi umetniško društvo Harlekin v Celju. Pred štiriintridesetimi leti je ustanovila AKT – mladinsko skupino za sodobni ples, pred enaindvajsetimi leti pa Otroško plesno gledališče (danes imenovano) Mali Harlekin. Ukvarja se tudi s poučevanjem klasičnega baleta. V Harlekinu je z otroki in mladino ustvarila več kot sto koreografij, ki so zajemale krajše plesne predstave, pa tudi celovečerne plesne prireditve. Kot koreografinja sodeluje v predstavah poklicnih dramskih in lutkovnih gledališč. Kot strokovna sodelavka je 
sooblikovala področje umetnosti v »Kurikulumu za vrtce« (1999). V sodelovanju z Gimnazijo Center, vzgojiteljsko smerjo, je vzgojila več generacij vzgojiteljic, ki jim je še vedno občasna odlična svetovalka na njihovi plesni poti. Leta 2006 je sodelovala na vseslovenskem posvetu za vzgojiteljice in vzgojitelje v Celju s plenarnim referatom. Za svoje delo je prejela številna priznanja in nagrade.

Avtor: Ana Vovk Pezdir

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original tuefeb12103140cet20132008%2005