Birdy Birdy blink

Predstavitev projekta »SEVNIŠKA VOŠČENKA«

To je projekt, ki je rasel na dobri volji posameznikov, na socialnih mrežah, na dobrem sodelovanju s starši in izključno kot del kurikula oddelka. Lahko bi na kratko opisala, da se je začel iz pogovora s prijateljico, domačinko in slikarko Jerco Šantej, v novembru je bil projekt v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica predstavljen na občinskem nivoju v okviru programa ob občinskem prazniku, pridružilo pa se nam je še osem domačih umetnikov. To je le obris dogajanja, vmes pa smo prehodili veliko drobnih korakov, polnih domišljije, ustvarjalnosti, zabave in se veliko naučili.

Avtor: Sonja Bobek Simončič

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb12103140cet20132008%2005