Birdy Birdy blink

Kako zagotavljati kakovostno delo v času poletnih počitnic?

Članek predstavlja problematiko poletnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Zaradi prilagojene organizacije dela, ko je manj otrok, strokovni delavci koristijo dopust, enota pa je določen čas zaprta, je potrebno posvetiti temu obdobju posebno pozornost. Otroci se 
morajo tudi v poletnem času v vrtcu dobro počutiti, zato želim v prispevku osvetliti podlage 
za kakovostno delo v času poletnih počitnic.

Avtor: Nataša Jeromel

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb12103140cet20132008%2005