Birdy Birdy blink

Kurikulum za vrtce se je dobro uveljavil

Ponosna sem na vrtec, ki ga vodim. To je vrtec, ki deluje na šestih lokacijah. Otroci, teh je skupaj  624, so razporejeni v 33 oddelkih. Največja enota, enota pri šolskem centru, kot jo imenujemo, je v neposredni bližini OŠ Toneta Čufarja. Ima 15 oddelkov, od tega sedem oddelkov prvega strostnega obdobja, kjer je vključenih 266 otrok. Slab kilometer je oddaljena enota Angelce Ocepek s tremi oddelki, kjer je vključenih 64 
otrok. Enota deluje v prijetni stavbi, sicer med bloki in stolpnicami, v neposredni bližini Ljudske univerze in zdravstvenega doma. Enota Julke Pibernik se nahaja v prijetnem okolju, obkrožena z lepim vrtom in v bližini gozda, kar nudi otrokom veliko možnosti gibanja in sproščene igre. Tu je sedem oddelkov, vključenih  pa 131 otrok. V neposredni bližini vrtca je gledališče Toneta Čufarja, občinska knjižnica in gimnazija. Enota Cilke 
Zupančič na Koroški Beli se nahaja na začetku ali na koncu Jesenic, odvisno s katere strani pridete. V tej enoti je šest oddelkov, od tega dva oddelka prvega starostnega obdobja, skupaj je vključenih 122 otrok. V krajevni skupnosti Hrušica imamo dislociran oddelek z 22 otroki. Moramo se pohvaliti, da smo z novim šolskim letom pričeli delovati v popolnoma novih  prostorih, v stavbi kulturnega doma. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava je prav tako dislociran oddelek z 19 otroki. Vrtec deluje v stavbi krajevne skupnosti, kjer je tudi prva triada osnovne šole in gasilski dom.

Avtor: Zdenka Kovač

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original tuefeb12103140cet20132008%2005