Birdy Birdy blink

Uvodnik

Kurikulum za vrtce, ki bo naslednje leto star deset let (toliko kot naša in vaša revija Vzgojiteljica),  je preusmeril pozornost vrtcev od vsebinskih ciljev k razvojno-procesnemu načelu. Vzgojiteljice in vzgojitelje je zavezal k iskanju in uveljavljanju okolja in interakcij, ki nudijo otrokom raznovrstne priložnosti za razvoj in učenje. Izvedbeni kurikuli vrtcev pa so v veliki meri odvisni od ustrezne strokovne podpore: od objav kakovostnih znanstvenih in strokovnih razprav, kakovostnega ravnateljskega pedagoškega vodenja, organiziranega strokovnega izpopolnjevanja, izmenjav dobre prakse in kakovostnega strokovnega izobraževanja na srednji in visoki stopnji.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2008, št. 5

Rubrika: Uredničin kotiček

Original tuefeb12103140cet20132008%2005