Birdy Birdy blink

Zelo sem zadovoljna z delom vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki vodijo zbore

Glasba je dr. DRAGICO ŽVAR osvojila že v otroških letih, potem pa je postala njen poklic. Z njo je rasla od osnovne, srednje šole, višje, visoke šole do magisterija in nazadnje do doktorata iz glasbenih znanosti. Dr. Dragica Žvar je dolga leta poznano ime in pojem odlične zborovodkinje otroškega in mladinskega pevskega zbora III. osnovne šole v Celju ter mešanega mladinskega pevskega zbora Tehnik srednje tehniške šole v Celju, s katerima je dosegala vrhunska priznanja doma in v tujini, in pevskih zborov odraslih, kot so Akademski pevski zbor Celje, zbori Kovinotehne Celje, Telekoma Celje, vokalna skupina Kompolčani ter Mešani komorni zbor Celje. 
V založbi Zavoda RS za šolstvo je izšel njen priročnik Kako naj pojejo otroci, namenjen zborovodjem otroških in mladinskih pevskih zborov. Njena bibliografija šteje strokovne članke, recenzije učbenikov, priročnikov in delovnih zvezkov. Je članica Nacionalne komisije za prenovo glasbenega šolstva pri Ministrstvu za šolstvo in šport in sodeluje v glasbenih odborih Mednarodnega mladinskega pevskega festivala Celje, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ter Revije mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi. 
Je odgovorna urednica revije Glasba v šoli, ki jo izdaja Zavod RS za šolstvo, in urednica tematskih izdaj zborovske literature za šolske zbore. Kot dolgoletna višja svetovalka na Zavodu RS za šolstvo se je pred kratkim upokojila, da se bo zdaj še lažje posvetila 
svoji življenjski ljubezni: glasbi.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2008, št. 4

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original tuefeb12103358cet20132008%2004