Birdy Birdy blink

Prostovoljno delo v vrtcu

Delo v vrtcu me je zanimalo že od nekdaj. Zanima me igra in dejavnosti otrok, upoštevanje navodil vzgojiteljice in otroška samostojna igra. 

Avtor: Karolina Ciglar

Letnik: 2008, št. 4

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original tuefeb12103358cet20132008%2004