Birdy Birdy blink

Sodelovalna kultura – pot do večje učinkovitosti in boljših odnosov

ALENKA POLAK je doktorica psiholoških znanosti, docentka za pedagoško psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno znanstveno-raziskovalno, strokovno in pedagoško delo je namenjeno aktivnostim za izboljšanje pedagoške prakse od vrtcev do univerze.  Njena področja zanimanja so namenjena poklicnemu razvoju, timskemu delu ter nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju. Vodi različne seminarje s področja timskega dela, komunikacije, refleksije in reševanja problemov. Sodeluje na  strokovnih ter znanstvenih srečanjih doma in v tujini, sodeluje v raznih raziskavah in evalvacijskih 
študijah ter tako aktivno sooblikuje in razvija pedagoško prakso. Vzgojiteljice in vzgojitelji jo poznamo po njenem delu  Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega 
dela – priročnik za timsko delo v šoli,  zelo odmevni pa sta bili tudi predavanji na 
strokovnem posvetu v Ljubljani in na ponovitveni delavnici v Zrečah.

Avtor: Alenka Polak

Letnik: 2008, št. 3

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original tuefeb12103529cet20132008%2003