Birdy Birdy blink

Bogastvo izkušenj

Šentvid pri Ljubljani, danes sestavni del našega glavnega mesta, je bil še pred nekaj desetletji samostojen kraj. Prva omemba njegovega imena sodi v 9. stoletje, že v desetem stoletju pa je nastala pražupnija sv. Vid, s cerkvijo, ki ima danes baročno podobo. Zgodovinski viri trdijo, da so Turki, skupaj z ostalimi Slovenci, odvlekli s seboj v sužnost tudi veliko Šentvičanov. S 17. stoletjem je priromala v Šentvid tudi kuga, 
zato še danes najdemo v okolici veliko starih kužnih znamenj. Skozi Šentvid so v nemirnih časih 19. stoletja korakali francoski in ruski vojaki, leta 1895 pa je kraj, hkrati z Ljubljano, stresel še rušilni potres. Kljub nasprotovanju avstrijske vlade je škof Jeglič leta 1905 v Šentvidu blagoslovil prvo popolno slovensko gimnazijo. V Šentvidu so delovala tudi slavna imena: pesnik Valentin Vodnik, prevajalec Andrej Snoj, umetnostni zgodovinar Franc Vodnik, literarni zgodovinar France Bernik, slikar Stane Kregar, prevajalec Janez Gradišnik in še veliko drugih. Skupaj z bloki, stolpnicami in novimi hišami je v Šentvidu zrastel tudi javni zavod – Vrtec Šentvid. Njegovo dolgoletno ravnateljico JOŽICO PANTAR, diplomirano vzgojiteljico, smo zaprosili, da predstavi vrtec in sebe v naši stanovski reviji.

Avtor: Jožica Pantar

Letnik: 2008, št. 3

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original tuefeb12103529cet20132008%2003