Birdy Birdy blink

Čudoviti svet glasbil

V naši enoti Luna smo v letnem delovnem načtru v mesecu maju 2007 kot prednostno področje izbrali glasbeno umetnost. V naši skupini smo skupaj z otroki uredili glasbeni kotiček z inštrumenti iz vrtca in ga dopolnili z inštrumenti, ki so jih otroci prinesli od doma.

Avtor: Katja Mahne

Letnik: 2008, št. 1

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original sunfeb3110846cet20132008%2001