Birdy Birdy blink

Uspešno vključevanje otrok Romov v predšolsko vzgojo in izobraževanje

Kvalitetna priprava otrok na življenje je med drugim tudi sposobnost sprejemanja drugačnosti in raznolikosti v družbi. V prispevku predstavljam, na kakšen način to uresničujemo v našem vrtcu. Opisujem vključenost v projekt UVRVI in dejavnosti za doseganje ciljev.

Avtor: Martina Vidonja

Letnik: 2012, št. 6

Rubrika: Aktualno

Original sunjan6143947est20132012%2006