Birdy Birdy blink

Spoznavanje državnih simbolov

V pričujočem članku bom opisala, kako so otroci v našem vrtcu spoznali slovenske državne simbole – zastavi (slovensko zastavo in zastavo madžarske narodne skupnosti), slovenski grb, slovensko himno ter himno našega zavoda. Dejavnosti so nastajale v vzgojno-izobraževalni temi, ki je sledila prednostni nalogi »Državljanska vzgoja v vrtcu«. 

Avtor: Irena Koroša Pantovič

Letnik: 2012, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunjan6141025est20132012%2003