Birdy Birdy blink

Vztrajala sem pri imenu "Vzgojiteljica"

Emilija Pešec, profesorica pedagogike, je svojo poklicno pot začela kot učiteljica na osnovni šoli. Po večletnem učiteljevanju se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo, v enoti Celje. kot svetovalka za predšolsko vzgojo je spoznala delo vrtcev in se odločila, da s svojim teoretičnim znanjem obogati tudi prakso v vrtcih. Ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve je postala 1. marca 1983 in zavod uspešno vodila vse do svoje upokojitve leta 1998. Sčasoma je bila več let tudi predavateljica na takratnem višješolskem študijskem programu za vzgojiteljice na Pedagoški fakulteti v Mariboru. po upokojitvi se je z njej lastno zavzetostjo odzvala na potrebe časa in s podporo aktiva ravnateljic samostojnih vrtcev takratne širše celjske regije zasnovala revijo Vzgojiteljica in postala njena prva urednica. Za svoje življenjsko delo je leta 1998 prejela najvišjo državno nagrado.

Avtor: Emilija Pešec

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original sunfeb3112351cet20132009%2004