Birdy Birdy blink

Spodbujanje ustvarjalnosti v kombiniranem oddelku podaljšenega bivanja v osnovni

Vzgojiteljice in učenci razrednega pouka, ki v popoldanskem času v OŠ vodimo oddelke podaljšanjega bivanja, se v kombiniranih oddelkih podaljšanega bivanja velikokrat srečujemo s težavami, ko načrtujemo dejavnosti, ki naj bi potekale znotraj stalnega elementa podaljšanega bivanja, tako imenovanega ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

Avtor: Viktorija Caf

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunfeb3112351cet20132009%2004