Birdy Birdy blink

Osemdeset odstotkov škodljive izpostavljenosti soncu dosežemo že v prvih dveh le

Večine vrtcev v Sloveniji s preventivnim projeknim programom Varno s soncem ni potrebno posebej seznanjati, saj predstavlja nadaljevanje uspešno izvedenega dvoletnega projekta, ki smo ga v spomladanskem obdobju šolskega leta 2007/08 pod naslovom "Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov - ozaveščanje predšolske populacije" izvajali v 109 slovenskih vrtcih in je bilo vanj vključenih malo manj kot 15.000 predšolskih otrok. Letos se je v projektni program prijavilo 120 vrtcev s skoraj 18.000 otroki.

Avtor: Simona Uršič

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunfeb3112351cet20132009%2004