Birdy Birdy blink

Mednarodne izkušnje - z e-Twinningom na Poljsko

V članku predstavljam eno imed akcij CMEPIUS-a, ki je pobuda Evropske komisije, namenjena spodbujanju evropskih šol k oblikovanju partnerstev s pomočjo razčičnih oblik informacijskih tehnologij. To je e-Twinning. Preko portala e-Twinnin se uspešno povezuje že 60 190 članov, ki so udeleženci na različnih nivojih izobraževanja.

Avtor: Mira Oblak

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunfeb3112351cet20132009%2004