Birdy Birdy blink

Ureditev spletne strani

V vrtcu imamo več oblik sodelovanja s starši, kot so: govorilne ure, roditeljski sestanki, priložnostni pogovori ob prihodu in odhodu, šola za starše, skupna srečanja v oddelku (delavnice, prireditve, pikniki,...), skupna srečanja v vrtcu, obveščanje z obvestili preko oglasne deske.

Avtor: Lidija Kopasić

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunfeb3112351cet20132009%2004