Birdy Birdy blink

Mirjam Štrukelj, voditeljica OFS Kamenčki

Mirjam Štrukelj, rojena leta 1959 v Postojni, po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok, ima poleg stika z otroki pri samem delu veliko stika z otroki tudi drugače; že petnajsto leto namreč vodi folklorno skupino Kamenčki. Kot vodja skupine je, poleg kamnčkov, mentor tudi OFS Mularije z Borjača (8 let). Obenem je še plesalka v sežanski folklorni skupini, prejemnica občinskega priznanja za uspešno vodenje in udejstvovanje v OFS (2003) ter prejemnica srebrne Maroltove značke (2004).

Avtor: Anja Kristan

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original sunfeb3112351cet20132009%2004