Birdy Birdy blink

Dopisovanje z ameriškimi vrtsniki

V letošnjem letu smo preko internetnega portala navezali stike s tremi vzgojitelji iz Amerike. preko elektronske pošte smo si izmenjavali ideje in mnenja ter tudi razglabljali o različnih sistemih izobraževanja in pogojih dela.

Avtor: Monika Traven

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original sunfeb3112351cet20132009%2004