Birdy Birdy blink

Ekoprojekt: Voda

V vrtcu Šmarje pri Jelšah si vsako leto v okviru ekoprojekta izberemo vodilni projekt, ki ga poleg ostalih aktivnosti predstavimo našim otrokom. Letošnje leto smo izvajali projekt z naslovom Voda kot življenjska vrednota.

Avtor: Lidija Herček

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original sunfeb3112351cet20132009%2004